Kondensstripene er tilbake. Olje på plate, 25x50cm.