"En plein air"

OM MEG

Tom Simonsen
Født 1956, bosatt i Skiptvet i Østfold.

Utdannelse
Cand. mag. i realfag.
Praktisk pedagogisk utdanning.
Byggteknisk utdanning.

Kunstnerisk
Selvlært maler.
Definerer meg som impresjonist. Det vil si at det er de umiddelbare inntrykk fra naturen jeg ønsker å formidle. Mange av bildene er derfor malt ute ved motivet.
Det å male ute i skiftende vær og lys framtvinger en raskere arbeidsmåte som legger mindre vekt på detaljer til fordel for helheten. Følgen av dette er at det skapes mer liv og friskhet i bildene. Skisseboken brukes også flittig. Jeg siterer den danske dikter og marinemaler Holger Drachmann slik han skrev det i 1872:

"I skitsen overlader maleren sig på nåde og unåde til naturen selv. Man "kludrer" sig frem, eksperimenterer og opnår derved den autodidaktes originalitet. Man erhverver sig en friskhed og umiddelbarhed, som også indvirker på arbejdet i atelieret"


Det er lyset som skildres. Enten det er i snøføyka på fjellet, i brenninger mot stranden, speilinger i stille vann eller på en trestamme i skogen. Jeg er mye ute i naturen hele året. For maleriet liker jeg spesielt ettervinteren, tidlig vår og høsten. Fargespillet er da i mine øyne på det vakreste.

Motivene til maleriene er i hovedsak hentet fra Hedalsfjellene, østlandsskogene, ytre Oslofjord og Vesterhavet i Danmark.


Galleri Henstad.
Eget verksted og galleri hjemme på Henstad, Engskleiva 67 i  Skiptvet. I tillegg til annonserte utstillinger er galleriet åpent etter avtale.  Arbeider også på det tidligere småbruket Sandaker i Hedalen.


  Tom Simonsen plein air painter